Privacy- & Cookie beleid

Copa sportprijzen, gevestigd aan Copa sportprijzen Amaliastraat 21B 2983EA Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Copa sportprijzen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- E-mail

- Type klant

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)           

Uw identiteitsgegevens hebben we nodig om je bestelling te verwerken en ervoor te zorgen dat uw pakketje zo snel mogelijk bij u aankomt. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen handig zijn voor overleg wanneer er iets met uw pakket is, bijvoorbeeld als het pas later geleverd kan worden.         

Contactgegevens

Copa sportprijzen

Graaf Adolfstraat 22

2983HB Ridderkerk

0031 (0)180 854169

www.copasportprijzen.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Copa sportprijzen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Copa sportprijzen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Copa sportprijzen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Copa sportprijzen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Copa sportprijzen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Copa sportprijzen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Copa sportprijzen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, zoals aan betalingsservice. Ook is het mogelijk dat gegevens worden gerbuikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Copa sportprijzen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Copa sportprijzen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Copa sportprijzen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Copa sportprijzen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Copa sportprijzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

De online betaalmogelijkheden waar u uit kunt kiezen om uw bestelling bij Copasportprijzen.nl te betalen zijn allemaal beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het voor derden onmogelijk is om uw (creditcard)gegevens te zien. u kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. Je krijgt dan een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat dat het om een SSL-verbinding gaat. Uiteraard slaan we je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, niet op.

Als u uw betalingsgegevens invult, registreren we alleen de betaalwijze die u kiest ( iDEAL, of een overboeking via bank of giro). Uiteraard slaan we geen bankgegevens op en is elke betaalwijze beveiligd. 

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze privacy policy nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy als u onze website bezoekt, neem dan gerust contact op. Dat kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Copasportprijzen.nl kan deze privacy policy aanpassen als dit nodig is naar aanleiding van ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Als we iets wijzigen maken we dat via deze pagina bekend.